1.2 դասարան

Նոյեմբերի 16-20

Սովորելու ենք՝

I can read and I can write,

I can swim and ride a bike.

I can jump and I can hop,

I can hop but I can’t stop!

1D955EE3-B4B0-4779-9E10-D050418F37C2read

B7BBE9DD-8862-4F6A-971C-76319A13EF22write

BDB80257-8FE1-4C8C-9530-5902559A7AC1swim

AD85F0EA-9956-4C3A-AABA-83FA48AFA099ride a bike

57F6D31B-B455-474F-8A15-1B108DED9FC5jump

015CE25C-9FE7-415F-972A-2A081D1F8A17hop.

Սովորելու ենք երգ՝

Ոտանավոր՝

I can read and I can write,

I can swim and ride a bike,

I can jump and I can hop,

I can hop, but I can’t stop.

Նոյեմբերի 9-13

Իմ դպրոցը

Թեմա՝Դպրոց, դասարանական իրեր

Խաղ

Տեսանյութ

Հեռավար ուսուցում. Հոկտեմբերի 15-նոյեմբերի 2

Թեմա՝ My toys-Իմ խաղալիքները

Խաղալիքների անվանումները.

Պատրաստել մի տեսանյութ, որտեղ կպատմեք ձեր սիրելի խաղալիքի մասին՝նշելով գույնը, անունը և այլն:

Թեման՝ Food 1-ուտելիքներ

Food 2

Food 3

Դիտել տեսանյութները:Պատրաստել մի տեսանյութ, որտեղ ցույց կտաք ձեր նկարած ուտելիքները և կպատմեք դրանց մասին:

Հոկտեմբերի 5-9

Թեմա՝ Do you like …?

I like… .

I don’t like … .

I’m hungry.

Հունվարի 8-10

Խաղեր կրկնության համար:

Game 1

Game 2

Game 3

Game 4

Սովորում ենք ընտանի կենդանիների անվանումները:

Domestic animals

Սովորում ենք վայրի կենդանիների անվանումները:

Wild animals

Սեպտեմբերի 28-հոկտեմբերի 1

Image result for parts of body for kids

Սովորում ենք մարմնի մասերը: Դիտում ենք տեսանյութը:

Խաղ 1

Խաղ 2

Սեպտեմբերի 22-25

Fruits and Vegetables

Սովորել մրգերը այս հղումով:

Սեպտեմբերի 14-18

Դիտել տեսանյութերը և սովորել երգերը.

https://youtu.be/fPMjnlTEZwU

Դաս 2

Revision/Կրկնության համար

Greeting, introduction-Ծանոթություն

Տեսանյութ 1

Տեսանյութ 2

Տեսանյութ 3

Numbers-Թվեր

Խաղ 1

Խաղ 2

Խաղ 3

Խաղ 4

Colours-Գույներ

Խաղ 1

Խաղ 2

Paint ծրագրով նկարել 1-10-ը թվերը՝օգտագործելով տարբեր գույներ, այնուհետև պատմել այդ գունավոր թվերի մասին:Օրինակ՝ 

 • The one is red.- մեկը կարմիր է:
 • The two is yellow.-Երկուսը դեղին է:
 • The three is blue.-Երեքը կապույտ է:

Աշխատանքը ներկայացնել տեսանյութի միջոցով:

Դաս 3

Թեման՝ Colours-գույները

 • Yellow-դեղին
 • green-կանաչ
 • blue-կապույտ
 • red-կարմիր
 • orange-նարնջագույն
 • pink-վարդագույն
 • black-սև
 • brown-շագանակագույն
 • grey-մոխրագույն
 • white-սպիտակ
 • purple-մանուշակագույն

Դիտել տեսանյութերը և անգիր սովորել գույները.

 1. Mixing colours
 2. Peppa pig colours
 3. Colours

Պատրաստել մի տեսանյութ, որտեղ ցույց կտաք գույները մատիտների օգնությամբ և կանվանեք դրանք:

Դաս 2

Թեման՝ numbers-թվեր
 • Սովորում ենք հաշվել 1-10-ը անգլերենով:
 • Նոր արտահայտությունններ՝
«How old are you?»-Քանի՞ տարեկան ես դու:
» I am 6.»-Ես 6 տարեկան եմ:
Դիտել հետևյալ տեսանյութերը.
Պատրաստել մի տեսանյութ, որտեղ կհաշվեք 1-10 և վերջում կասեք, թե քանի տարեկան եք դուք:

Դաս 1

Սովորում ենք ողջունել, ներկայանալ անգլերենով:
Դիտել հետևյալ տեսանյութերը.
Սովորելուց հետո պատրաստել տեսանյութ, որտեղ սովորողը կօգտագործի հետևյալ արտահայտությունները.
 • Hello-Բարև
 • Good morning-Բարի առավոտ
 • What is your name?-Ի՞նչ է քո անունը:
 • My name is … — Իմ անունն է … :
 • How are you?-Ի՞նչպես ես:
 • I’m fine, thank you!-Լավ եմ, շնորհակալություն:
 • Good-bye- Հաջողություն