2.1 դասարան

Նոյեմբերի 16-20

Սովորելու ենք՝

I can read and I can write,

I can swim and ride a bike.

I can jump and I can hop,

I can hop but I can’t stop!

1D955EE3-B4B0-4779-9E10-D050418F37C2read

B7BBE9DD-8862-4F6A-971C-76319A13EF22write

BDB80257-8FE1-4C8C-9530-5902559A7AC1swim

AD85F0EA-9956-4C3A-AABA-83FA48AFA099ride a bike

57F6D31B-B455-474F-8A15-1B108DED9FC5jump

015CE25C-9FE7-415F-972A-2A081D1F8A17hop.

Սովորելու ենք երգ՝

Ոտանավոր՝

I can read and I can write,

I can swim and ride a bike,

I can jump and I can hop,

I can hop, but I can’t stop.

Նոյեմբերի 9-13

Իմ դպրոցը

Թեմա՝Դպրոց, դասարանական իրեր

Խաղ

Տեսանյութ

Հեռավար ուսուցում. Հոկտեմբերի 15-նոյեմբերի 2

Թեմա՝ My toys-Իմ խաղալիքները

Խաղալիքների անվանումները.

Պատրաստել մի տեսանյութ, որտեղ կպատմեք ձեր սիրելի խաղալիքի մասին՝նշելով գույնը, անունը և այլն:

Թեման՝ Food 1-ուտելիքներ

Food 2

Food 3

Դիտել տեսանյութները:Պատրաստել մի տեսանյութ, որտեղ ցույց կտաք ձեր նկարած ուտելիքները և կպատմեք դրանց մասին:

Հոկտեմբերի 5-9

Թեմա՝ Do you like …?

I like… .

I don’t like … .

I’m hungry.

Խաղեր կրկնության համար:

Game 1

Game 2

Game 3

Game 4

Սովորում ենք ընտանի կենդանիների անվանումները:

Domestic animals

Սովորում ենք վայրի կենդանիների անվանումները:

Wild animals

Սեպտեմբերի 28-հոկտեմբերի 1

Image result for parts of body for kids

Սովորում ենք մարմնի մասերը: Դիտում ենք տեսանյութը:

Խաղ 1

Խաղ 2

Սեպտեմբերի 22-25

Fruits and Vegetables

Սովորել մրգերը այս հղումով:

Սեպտեմբերի 14-18

Սովորել ենք ողջունել, ներկայանալ անգլերենով:Դիտել հետևյալ տեսանյութերը.

Սովորած արտահայտություններ.

  • Hello-Բարև
  • Good morning-Բարի առավոտ
  • What is your name?-Ի՞նչ է քո անունը:
  • My name is … — Իմ անունն է … :
  • How are you?-Ի՞նչպես ես:
  • I’m fine, thank you!-Լավ եմ, շնորհակալություն:
  • Good-bye- Հաջողություն

Numbers-թվեր

Սովորում ենք հաշվել 1-10-ը անգլերենով:Նոր արտահայտությունններ՝«How old are you?»-Քանի՞ տարեկան ես դու:» I am 6.»-Ես 6 տարեկան եմ:
Դիտել հետևյալ տեսանյութերը.Peppa pig: numbers

Penguin song:numbers

Song:numbers

How old are you?

Սովորելուց հետո պատրաստել տեսանյութ, որտեղ սովորողը կպատմի անգլերենով իր մասին (կարող է լինել նաև երկխոսություն ծնողի հետ), կօգտագործի սովորած արտահայտությունները,կհաշվի 1-12 թվերը իր տեսանյութում: Օրինակ՝ Hello! My name is Hayk. I am 7.