Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

6-րդ դասարան

 • Լսել և կարդալ սովորել հետևյալ երկխոսությունները, ընտրել դրանցից մեկը և բեմադրել ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի հետ(եթե տանը չունեք անգլերեն իմացող, ապա կարող եք կարդալ նաև ինքներդ):
 • Չմոռանալ ձայնագրել և տեղադրել բլոգում:
 • Զատկական նախագիծ:
 • Կարդալ տեքստը և պատասխանել հարցերին:
 • Կատարել թեստեր 12:
Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

5-րդ դասարան

 • Լսել և կարդալ սովորել հետևյալ երկխոսությունները, ընտրել դրանցից մեկը և բեմադրել ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի հետ(եթե տանը չունեք անգլերեն իմացող, ապա կարող եք կարդալ նաև ինքներդ):
 • Չմոռանալ ձայնագրել և տեղադրել բլոգում:
 • Կարդալ տեքստը և պատասխանել հարցերին:
 • Կատարել թեստեր 1, 2:
Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

4-րդ դասարան

 • Լսել տեսքտը և կարդալ նույն կերպ,ձայնագրել և տեղադրել բլոգում:
 • Երկխոսությունը լսել և բեմադրել ընտանիքի անդամներից մեկի հետ՝ ձայնագրելով կամ տեսանյութով(եթե չունեք անգլերեն իմացող, ապա արեք ինքներդ):
 • Գասպարյան 4-ից կատարել առ.2,3,4,5 էջ՝122-123:
Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

3-րդ դասարան

Դիտել հետևյալ տեսանյութերը.

Տեսանյութ 1

Տեսանյութ 2

Կարդալ հետևյալ երկխոսությունը. (Բեմադրել այն ընտանիքի անդամների հետ և պատրաստել տեսանյութ, եթե տանը կան անգլերեն իմացողներ)

Me: Mom, what are you doing?

Mother:I am making a cake now.

Me:Where is father? What is he doing?

Mother:He is reading a book.

Me:Where is sister? What is she doing?

Mother:She is playing the piano.

Me:Where is brother? What is he doing?

Mother:He is playing with cars.And what are you doing?

Me: I am doing my lessons.

Կատարել առցանց առաջադրանքները.

Ex 1 2 3 4

 

Рубрика: Без рубрики

Fruits and vegetables

 

Մասնակիցները՝ 5 տարեկաններ, 1-ին և 2-րդ դասարանի սովորողներ

Ընթացքը՝ Սովորողները սովորում են մրգերը և բանջարեղենը անգլերենով, այնուհետև պատրաստում են տեսանյութ ընտանիքի անդամների հետ, որտեղ ցուց տալով ներկայացնում են տարբեր մրգեր և բանջարեղեն անգլերենով:

Նպատակը՝Ձևավորում ենք ազատ խոսք անգլերեն լեզվով:

Արդյունքում՝ Ստանում ենք տեսանյութեր, որոնք հրապակվում են դասավանդողի բլոգում:

Ջոզեֆ Զեյթուն

Մարիա Սայադյան

Միլլա Մաթևոսյան

Ալեն Վարդանյան

Ֆիլիպ Զահրա

Մարիամ Դանղյան

Ալֆրեդ Հարությունյան

Ինեսա Թորոսյան

Էլանա Շահվերդյան

Էմիլի Շահվերդյան

Ագապե Վարդանյան

Միքայել Մալխասյան 1

Միքայել Մալխասյան 2

Ֆլորա Հովհաննիսյան

էդգար Մուրադյան

Էդուարդ Ստեփանյան

Վիկտորյա Միրզոյան

Եվա Հովհաննիսյան

Մարինա Վիրաբյան

Հրայր Մալեք

Նարեկ Սարգսյան

Էրիկ Վանյան

Վահան Առուշանյան

Ստելլա Այդինյան

Վահագն Գրիգորյան

Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

2-րդ դասարաններ

Կրկնում ենք մրգերը և բանջարեղենը անգլերենով.

Դիտել բոլոր տեսանյութերը և սովորել անունները: Պատրաստել տեսանյութ, որտեղ պետք է ցույց տալ մրգեր կամ բանջարեղեն՝ասելով դրա անվանունը և գույնը:

Գրել մրգերի և բանջարեղենի անվանումները:

Fruits and Vegetables Vocabulary Activities for Beginning ELLs | TpT

Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

1-ին դասարաններ

Կրկնում ենք մրգերը և բանջարեղենը անգլերենով.

Դիտել բոլոր տեսանյութերը և սովորել անունները: Պատրաստել տեսանյութ, որտեղ պետք է ցույց տալ մրգեր կամ բանջարեղեն՝ասելով դրա անվանունը և գույնը: