3.2 դասարան

Նոյեմբերի 9-13

Իմ դպրոցը

Թեմա՝Դպրոց, դասարանական իրեր

Խաղ

Տեսանյութ

Հեռավար ուսուցում.հոկտեմբերի 15-նոյեմբերի 2

Lesson 10—Ii

Սովորել բառերը և կարդալ էջ 16-ի առ.1:

Lesson 11-Ll

Սովորել բառերը և կարդալ սովորել էջ 17-ի տեքստը:

Կրկնում ենք տառերը և սովորում has/have-ի նշանակությունը:

Have/has-ունենալ

Have, has | English grammar for kids, Teaching english grammar, English  language learning

‘s-ի նշանակությունը անգլերենում: Այն ցույց է տալիս պատկանելիություն:

Possessive nouns | Grammar lessons for kids learning English

Կազմել նմանատիպ նախադասություններ:

Ann has a cat. It is Ann’s cat.-Աննան ունի կատու: Սա Աննայի կատուն է:
Dad has a car. It is Dad’s car.-Հայրիկը ունի մեքենա:Սա հայրիկի մեքենան է:

has not/hasn’t/have not/haven’t-չունենալ

Լրացնել՝ Lesson 7,8,9 էջ՝ 10-14: Նոր բառերը սովորել անգիր:


Կրկնում ենք տառերը.

A, B, C տառերը:

Գիրք տետրից աշխատել էջ 1-4-ը, կարդալ սովոորել բոլոր նախադասությունները:

Սեպտեմբերի 22-25

Սովորում ենք ՝

This is …. Սա … է:

That is ….Դա … է:

Class-work

Sentences

Home task- Ex 12

Պետք է հիշել՝

Դասարանում կարդում ենք գրքից նոր բառեր և թարգմանում:

This(սա)-these(սրանք)

that(դա)-those(դրանք)

These are ….- Սրանք …. են:

Those are ….Դրանք ….. են:

Hometask-123