5.1 դասարան

Նոյեմբերի 16-20

Նախագիծ՝ The cultural heritage of Artsakh

Նոյեմբերի 9-13

Classwork

Homework-Write a text and tell everything about your school!

Հեռավար ուսուցում.հոկտեմբերի 15-նոյեմբերի 2

Learn Professions-Սովորել մասնագիտությունները:

Play the Quiz and learn Professions-Խաղալ և սովորել մասնագիտությունները:

Read the dialogue with one of your family members!-Կարդա երկխոսությունը ընտանիքի անդամներից մեկի հետ:

Jim: Katy, what do you want to be? I mean what profession?

Katy: I want to be a singer. What about you? What do you want to be?

Jim: I want to be a firefighter.

Katy: What does a firefighter do?

Jim: He stops fires and helps people.

Katy: Great idea! You should follow your dream and be what you want.

Jim: Thanks Katy!

Answer the questions!

  1. What does Katy want to be?
  2. What does Jim want to be!
  3. What does a firefighter do?
  4. What do you want to be? Why? What does he(she) do?

Write a text on this topic «My favourite profession», tell what you would like to become for the future.-Գրել մի տեքստ «Իմ սիրած մասնագիտությունը» թեմայով, պատմել, թե ինչ եք երազում դառնալ ապագայում:

Սովորում ենք անգիր անձնական դերանունները.

I -ես                                                                 me- ինձ

you- դու                                                             you- քեզ

he- նա                                                                him-նրան

she- նա                                                               her- նրան

it-այն(անշունչ առարկա)                                it- այն

      Հոգնակի

we-մենք                                                                      us- մեզ

you-դուք                                                                      you-ձեզ

they-նրանք                                                                them-նրանց


Լսել հետևյալ տեքստը, կարդալ սովորել.

https://www.eslfast.com/supereasy/se/supereasy001.htm

Կարդալ տեքստը և կատարել տեքստից հետո առկա առաջադրանքները:Աշխատել հետևյալ նախագծի վրա:

Pin on Inglés

Հոկտեմբերի 5-9

Կրկնություն

Nouns can be countable and uncountable.

We use many with countable nouns.
We use much with uncountable nouns.

Classwork:

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/much_many4.htm

https://agendaweb.org/exercises/grammar/countable-uncountable/many-much

Hometask

https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/much-many/exercises

Ex.2(p63)

Lesson 2

Classwork

https://agendaweb.org/exercises/grammar/countable-uncountable/many-much-2

http://www.eflnet.com/grammar/muchmany1.php

Hometask

https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/much-many/exercises?02

https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/much-many/exercises?03

Սեպտեմբերի 28- հոկտեմբերի 2

Սովորել տարբերությունը.

A lot of-շատ (բոլոր գոյականների դեպքում)

A few-մի քիչ (հաշվելի գոյականների դեպքում)

A little-մի քիչ (անհաշվելի գոյակնների դեպքում)

Կատարել առ. C, էջ՝7:

Կատարել առ. C, էջ՝9:

Կարդալ էջ 10-ի տեքստը և կատարել B, C, E առաջադրանքները:

Dinosaurs-դինոզավրեր

millions of years ago-միլիոնավոր տարիներ առաջ

plants-բույսեր

meat-միս

reach-հասնել

Սեպտեմբերի 22-25

Ներբեռնել հետևյալ գիրքը համակարգիչներում:

Much/many-ի տարբերությունները

Test 1

Կարդալու ենք էջ 4-ի երկխոսությունները, իսկ տանը սովորում ենք անգիր, որպեսզի դասարանում իրականացնենք: