Рубрика: Без рубрики

Սուտասանը (The liar)

Image result for սուտասանը
Image result for թումանյան

Once upon a time (ժուկով-ժամանակով) there lived a king. This king announced (հայտարարեց) throughout the land:

“I will give half my kingdom (թագավորությանս կեսը) to the man who can tell a lie that I can agree that is a lie.”

shepherd (հովիվ) came and said, “My father has got a pipe (խողովակ). The pipe is very long and he can stir (խառնել) the stars with it».

“That’s possible,” answered the King. “My grandfather had a pipe. He used to (սովորություն ուներ) put one end of it in his mouth and stretch (ձգել) the other up to the sun to light it.”

The man went out scratching (քորելով) his head.

A tailor came and said, “I am sorry, O King, to have come so late. Wind (քամի), storm (փոթորիկ) and lightning (կայծակ) did not let me come early”. I was patching up the crack (ճեղք) of the sky.

“Oh, “I believe it is true” said the King, “but you haven’t patched it very well, for it rained a little again this morning.

This man also went away empty-handed (դատարկաձեռն).

A villager came in with a bag on his shoulder. “What do you want, my good man?” asked the King. “You owe (պարտք լինել) me a bag of gold. I have come for it.” “A bag of gold!” exclaimed (բացականչեց)the King astonished (զարմացած). “That s a lie (սուտ). I do not owe you anything.”

“All right. It is a lie. Then give me half your kingdom.”

“No, no. You’re quite right (Դուք միանգամայն ճիշտ եք). It’s not a lie,” the king tried to correct (ուղղել) himself.

“So I am telling the truth. Then give me the bag of gold.”

Answer the questions:

 1. What did the king say to all people?
 2. Who came first?
 3. What did he say?
 4. What was the king’s answer?
 5. Who came second?
 6. What did he say?
 7. What was the king’s reply?
 8. Who came after the tailor?
 9. What did he tell the king?
 10. What did the king answer?

Рубрика: Без рубрики

The brother Axe(Կացին ախպերը) by Hovhannes Tumanian

(Simplified version for 3rd, 4th, 5th graders )

ONCE A MAN went to a place(վայր) to find some work. He came to a village(գյուղ) where he saw (տեսավ)people breaking up wood(փայտ)with their hands.

“Brothers,” he said, “why do it with your hands? Don’t you have an axe(կացին)?”

‘‘What’s an axe?” asked the villagers(գյուղացիներ).

The man took his axe from his belt(գոտի), cut the wood. Seeing this, the villagers ran through the village calling:

“Hey, everybody! Come and see what Brother Axe has done!”

The villagers gathered(հավաքվեցին) about the owner of the axe, asked him, gave him valuable gifts(արժեքավոր նվերներ) to take the axe from him.

The first day the king took the axe. As he wanted to cut with an axe, it fell on his foot and cut it. He started to cry with pain.

“Come here, everybody! Brother Axe has bitten(կծել) my foot.”

The villagers began to beat(ծեծել) the axe. Then they began to put it in the fire. The flames(բոցերը) rose high. When the fire had died down(հանգչել), they saw that the axe had turned red.

“Oh!” they cried, “Brother Axe is angry(բարկացել է). Look how red he has turned! What shall we do?

They finally decided(որոշեցին) to throw the axe into prison(բերդ). So they threw it into king’s barn(ամբար). The barn was full of hay(խոտ). As soon as the red-hot axe touched the hay a great fire started.

Terrified(Վախեցած), the villagers ran after its owner, they said, “Come, please, and bring Brother Axe to his senses(Կացին ախպորը խելքի բեր)!”

Рубрика: Без рубрики

Ձմեռային ճամբարի երկրորդ շաբաթվա ամփոփում (հունվարի 18-22)

My Info Planet Համագործակցային շարունակական նախագիծ՝ Աննա Գանջալյանի հետ

Արդյունքը՝

English Crosswords-անգլերեն բառախաղերի լուծում

Polar Express`մուլտֆիլմի դիտում անգլերենով

Нет описания.

Խոհանոցային գործունեություն՝ պիցցայի պատրաստում և գործունեության ներկայացում անգլերենով

Արդյունքը՝

Рубрика: Без рубрики

Անհատական աշխատակարգ(հունվարի 18-22)

Նախագծեր

1-ին դասարան

Թեմա՝Տարվա եղանակներ(Seasons of the year), եղանակ(weather)

Դասի ընթացքը

 1. Բառերի ուսուցանում բառախաղերի միջոցով
 2. Սովորողները պատասխանում են ուսուցչի հարցերին` նկարագրելով եղանակը՝ օր. How’s the weather?

It is sunny, It is rainy, It is cloudy, It is snowy.

3. Եղանակի նկարագրություն երգի միջոցով։

2-րդ դասարան

Թեմա՝ Seasons… Spring ….

Դասի ընթացքը

 1. Սովորողները պատասխանում են տարվա եղանակների մասին հարցերի:Օր՝. Which is your favourite season? My favourite season is Spring. …..
 2. Դերախաղ՝ եղանակներ, գարուն թեմայով:Ann: Hello! Mike: Hello! What season is now?

3-րդ դասարան

Nouns: Singular and Plural

4-5-րդ դասարաններ

My info Planet

Читать далее «Անհատական աշխատակարգ(հունվարի 18-22)»
Рубрика: Без рубрики

Առաջին շրջանի ամփոփում

Old School Gifs Find Share On Giphy Animated School Bulding - LowGif

Ամենամսյա հաշվետվություններ․

Սեպտեմբերյան հաշվետվություն

Հոկտեմբերյան հաշվետվություն

Նոյեմբերյան հաշվետվություն

Դեկտեմբերյան հաշվետվություն

Ուսումնական առաջին շրջանում, հետևյալ նախագծերն իրականացնելիս, պատրաստվել են ուսումնական նյութեր և փաթեթներ սովորողների կողմից, որոնք տեղադրվել են սովորողների և դասավանդողի բլոգում:

Рубрика: Без рубрики

Դեկտեմբերյան հաշվետվություն

Հովհաննիսյան Անահիտ

Կարինե Երիցյան

Թումասյան Քրիստինե

Դանիել Մարկոսյան

Անի Եիսսաղոլի

Սամվել Գրիգորյան

Լիա Սողոմոնյան

Սյուզանա Մարգարյան

Պողոսյան Սերգեյ

Մովսիսյան Լուսինե

Վիկտորյա Այվազյան

Դավիթ Դանիելյան

Մոնիկա Սուքիասյան

Արեգ Պողոսյան

Քրիստինե Թումասյան

Սոֆյա Լևոնյան

Հենրիկ Կարապետյան

Նռանե Մուրադյան

Ռազմիկ Սահակյան

Մարի Մուրադյան

Կարեն Ասլանյան

Рубрика: Без рубрики

Հունվարյան նախագծեր, աշխատակարգ

Հունվարյան նախագծեր

Hi, dear Santa!

Christmas around the world

Christmas stories

Translate the movie!

Ձմեռային ճամբարի աշխատակարգ

Հունվարի 11, երկուշաբթի

9:00-9:20—Ճամբարային ընդհանուր պարապմունք Հյուսիսում

9:20-10:10- Ուսումնական գործունեություն մյուս ջոկատների հետ

10.10-10:20- Անգլերեն ֆիլմի դիտում

10.20-11.00- «Translate the movie» նախագծի քննարկում

11.00-11:45 —Անգլերեն բառախաղեր

11.50-12:35 — Օրվա ամփոփում, հաջորդ օրվա անելիքների քննարկում

12:30-12:55- ընդմիջում

12:55-13:35- ընտրությամբ գործունեություն

Հունվարի 12, երեքշաբթի

9:00-9:15- Ճամբարային ընդհանուր պարապմունք Հյուսիսում

9:20-10: 05- Անգլերեն կարճ հեքիաթների ընթերցում

10:10-11:45-Մուլտֆիլմի դիտում

11:50-12:35 — Ուսումնական գործունեություն այլ ջոկատների հետ

12:30-12:55 — ընդմիջում

12:55-13:35- Սովորողների աշխատանքների ստուգում

Հունվարի 13, չորեքշաբթի

9:00-9:15 —Ճամբարային ընդհանուր պարապմունք Հյուսիսում

09:20-10: 05 — Ուսումնական գործունեության

11:00- 11:45-Կարդում ենք անգլերեն հեքիաթներ

11:50-12:35 – Միջավայրի խնամք

12:55-13:35 —Մուլտֆիլմի դիտում

12:30-12:55 — ընդմիջում

13:00-13:35 օրվա ամփոփում, լուսաբանում

Հունվարի 14, հինգշաբթի

9:00-9:15 —Ճամբարային ընդհանուր պարապմունք Հյուսիսում

9:20 –10:05 — Ուսումնական գործունեություն

11:00-11:45-Անգլերեն բառախաղեր

11:50-12:35 —Մուլտֆիլմի դիտում

12:55- 13:35- Սովորողների աշխատանքների ամփոփում

Հունվարի 15, ուրբաթ

9:00-9:15- Ճամբարային ընդհանուր պարապմունք Հյուսիսում

10:10-10:55 —ճամբարային առաջին շաբաթվա ամփոփում

11:00-11:45-Ճամբարային երկրորդ շաբաթվա քննարկում, անելիքներ

11:55-12:35-ուսումնական գործունեություն

12:30-12:55 — ընդմիջում

13:00- 13:35- Աշխատանքների ստուգում

Рубрика: Без рубрики

Նոյեմբերյան հաշվետվություն

«My clothes» project

Մարգարիտա Սանթուրյան

Միլանա Ասլանյան

Մարի Մուրադյան

Մարիա Պողոսյան

Անահիտ Սարգսյան

Միքայելյան Խաչիկ

Էվա Կարապետյան

Դանիելյան Գայանե

Գևորգ Ավետիսյան

Էմիլի Պարսամյան

Կորյուն Շահբազյան

«I can» project

Էրիկա Մարգարյան

Վան Վարդապետյան

Լիկա Քոթանջյան

Լևոն Ղարիբյան

Կորյուն Շահբազյան

Վլադիմիր Դավեյան

Արեգ Մնացականյան

Սոֆա Բադալյան

Էրիկա Մարգարյան

Հակոբյան Դավիթ

Աբրահամյան Վիկ

Միքայելյան Խաչիկ

Մկրտումյան Աննա

Արեգ Մնացականյան

Գևորգ Ավետիսյան

Խաչատրյան Էվա

Անահիտ Համբարձումյան

Հայրապետյան Վաղարշակ

Սյունե Բադալյան

Գագիկ Խաչատրյան

Կարպիս Շահինեան

«My toys» project

Կորյուն Շահբազյան

Հակոբյան Դավիթ

Գևորգ Ավետիսյան

«The cultural heritage of Artsakh»

Գեղամ Տիգրանյան

Մուրադյան Էլիզա

Մարիա Սահակյան

Սամվել Աբգարյան

Կատրին Ղարիբյան

Եվա Պապյան

Рубрика: Без рубрики

The cultural heritage of Artsakh

The project: The cultural heritage of Artsakh

The participants:4th and 5th graders

The deadline:16-22 of November

Goals and tasks of the project: Acquaintance of students with the situation in Artsakh.-Նպատակներ և առաջադրանքներ․Սովորողների ծանոթացում Արցախում տիրող իրավիճակի հետ։

Acquaintance with the cultural values ​​of Artsakh. Directing students’ efforts to the process of recognizing the cultural values ​​of the republic. Development of skills to search for information on the Internet.-Ծանոթացում Արցախի մշակութային արժեքների հետ։Ուղղելով սովորողների ջանքերը երկրի մշակութային արժեքների ճանաչման հարցում։Զարգացնում ենք որոնելու հմտությունները համացանցում։

Activities: Creation of postcards with images of Artsakh cultural values ​​and their descriptions in foreign languages ​​- Russian and English.-Բացիկների ստեղծում Արցախի մշակութային հուշարձանների նկարներով, օտար լեզուներով՝ ռուսերենով և անգլերենով։

1) The Shoushi fortress is one of the main attractions of the city. The inner walls of the castle, built in the XVIII century by meliks of Varand, are almost completely preserved. 
2) Church of the Holy Saviour (Ghazanchetsots) is the most beautiful architectural building of Shoushi. Cathedral is built of white limestone in 1888 in the town square. It is one of the most favourite places of worship in Artsakh.
3) Gandzasar Monastery is called the greatest miracle of Armenian architecture. Construction of monastery was started in 1216 and completed in 1238. Over the centuries it embodies the Christian traditions and national wisdom for the people of Artsakh. 
4) Dadivank Monastery is located on the left bank of the river Tartar, at a distance of 95 kilometres north of Stepanakert. Dadivank was founded in the first century on the site of the grave of St. Dadi – a preacher of Christianity.The complex includes the Church of Arzu Khatun (XIII century) and others. The most famous monuments of the complex are khachkars, dated of 1283.

Make a postcard with a picture of one of the four places mentioned in the text «Cultural Heritage of Artsakh». Place a photo and text describing the attraction on the postcard. A postcard can be made in Paint or on paper.-Պատրաստել բացիկ հետևյալ մշակութային հուշարձաններից մեկի մասին։ Տեղադրել նկար և տեքստ։ Բացիկը կարող է պատրաստվել Paint ծրագրով կամ էլ թղթի վրա:

The results

Lily Minasyan

Gegham Tigranyan

Daniel Markosyan

Babken Shahinyan

Nare Melqonyan

Daniel Hovsepyan

Ani Yesiagholi

Nare Khachatryan

Alex Gevorgyan