Избранное
Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.մարտի 30-ապրիլի 10

Մարտի 30-ապրիլի 3

Նախագծեր

Փաթեթներ

Ապրիլի 6-10.նախագծեր և փաթեթներ

Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

6-րդ դասարան

 • Լսել և կարդալ սովորել հետևյալ երկխոսությունները, ընտրել դրանցից մեկը և բեմադրել ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի հետ(եթե տանը չունեք անգլերեն իմացող, ապա կարող եք կարդալ նաև ինքներդ):
 • Չմոռանալ ձայնագրել և տեղադրել բլոգում:
 • Զատկական նախագիծ:
 • Կարդալ տեքստը և պատասխանել հարցերին:
 • Կատարել թեստեր 12:
Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

5-րդ դասարան

 • Լսել և կարդալ սովորել հետևյալ երկխոսությունները, ընտրել դրանցից մեկը և բեմադրել ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի հետ(եթե տանը չունեք անգլերեն իմացող, ապա կարող եք կարդալ նաև ինքներդ):
 • Չմոռանալ ձայնագրել և տեղադրել բլոգում:
 • Կարդալ տեքստը և պատասխանել հարցերին:
 • Կատարել թեստեր 1, 2:
Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

4-րդ դասարան

 • Լսել տեսքտը և կարդալ նույն կերպ,ձայնագրել և տեղադրել բլոգում:
 • Երկխոսությունը լսել և բեմադրել ընտանիքի անդամներից մեկի հետ՝ ձայնագրելով կամ տեսանյութով(եթե չունեք անգլերեն իմացող, ապա արեք ինքներդ):
 • Գասպարյան 4-ից կատարել առ.2,3,4,5 էջ՝122-123:
Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

3-րդ դասարան

Դիտել հետևյալ տեսանյութերը.

Տեսանյութ 1

Տեսանյութ 2

Կարդալ հետևյալ երկխոսությունը. (Բեմադրել այն ընտանիքի անդամների հետ և պատրաստել տեսանյութ, եթե տանը կան անգլերեն իմացողներ)

Me: Mom, what are you doing?

Mother:I am making a cake now.

Me:Where is father? What is he doing?

Mother:He is reading a book.

Me:Where is sister? What is she doing?

Mother:She is playing the piano.

Me:Where is brother? What is he doing?

Mother:He is playing with cars.And what are you doing?

Me: I am doing my lessons.

Կատարել առցանց առաջադրանքները.

Ex 1 2 3 4

 

Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

2-րդ դասարաններ

Կրկնում ենք մրգերը և բանջարեղենը անգլերենով.

Դիտել բոլոր տեսանյութերը և սովորել անունները: Պատրաստել տեսանյութ, որտեղ պետք է ցույց տալ մրգեր կամ բանջարեղեն՝ասելով դրա անվանունը և գույնը:

Գրել մրգերի և բանջարեղենի անվանումները:

Fruits and Vegetables Vocabulary Activities for Beginning ELLs | TpT

Рубрика: Без рубрики

Հեռավար ուսուցում.ապրիլի 6-10

1-ին դասարաններ

Կրկնում ենք մրգերը և բանջարեղենը անգլերենով.

Դիտել բոլոր տեսանյութերը և սովորել անունները: Պատրաստել տեսանյութ, որտեղ պետք է ցույց տալ մրգեր կամ բանջարեղեն՝ասելով դրա անվանունը և գույնը:

Рубрика: Без рубрики

Մարտի 30-ից ապրիլի 3-ի առցանց ուսուցման ամփոփում

1-ին դասարանի սովորողներ

Լուսինե Պետրոսյան

Լիլի Թորոսյան

Մարիամ Դանղյան

Էմիլի Շահվերդյան

Էլանա Շահվերդյան

Մարինա Վիրաբյան

Միլլա Մաթևոսյան

Ֆլորա Հովհաննիսյան

Ինեսա Թորոսյան

Հրայր Մալեք

Ալեն Վարդանյան

Ագապե Ավագյան

2-րդ դասարանի սովորողներ

Միկա Գալոյան

Image preview

Ստելլա Այդինյան

Image preview

4-րդ դասարանի սովորողներ

Էվելինա Հակոբյան

Ստեփան Իլոյան

Մարի Ավագյան

Դավիթ Հայրապետյան

Հայկ Փիլիպոսյան

Մարի Մուղդուսյան 1

Մարի Մուղդուսյան 2

Նատալի Ավագյան

Եվա Այվազյան

Վազգեն Քամալյան

5-րդ դասարանի սովորողներ

Իշխան Գևորգյան

Արսեն Գևորգյան

Մարի Սարգսյան

Արեն Համբարձումյան 1

6-րդ դասարանի սովորողներ

Լուիզա Թովմասյան

Բագրատ Սադոյան

Վահե Մակվեցյան

Դավիթ Մուրադյան

Քեթրին Եփրեմյան

Արփի Մաթևոսյան

Նյութը խմբագրման փուլում է: