Рубрика: Без рубрики

About me

Մասնակիցները՝ 4-5-րդ դասարաններ

Ընթացքը՝ Սովորողները գրում են փոքրիկ տեքստեր՝ ներկայացնելով և պատմելով իրենց մասին, թե ինչ նախասիրություններ ունեն, ինչ են սիրում անել ազատ ժամանակ:

Նպատակը՝ Սովորողները թարմացնում են իրենց գրավոր գիտելիքները և զարգացնում լեզվամտածողությունը:

Արդյունքում ստացվում են կարճ ինքնակենսագրականներ, որոնք հրապարակվում են սովորողների և դասավանդողի բլոգում:

Рубрика: Без рубрики

Սեպտեմբերի 14-18

3-րդ դասարաններ

Դասի ընթացքում տարբեր երկխոսություններ ենք իրականացնելու և խաղալու ենք տարբեր խաղեր:

Տանը գրավոր կամ բանավոր կերպով պատմել ձեր մասին պատասխանելով հետևյալ հարցերին՝

What is your name?

How old are you?

Where are you from?

Do you like Yerevan?

Рубрика: Без рубрики

September 1-14. 7th grade

Who needs a mask? Apparently these Philly region statues.

Project `This summer during the coronavirus

We are going to discuss this summer during our meeting. Think, get ready for the discussion as you should tell how you spent your summer in Armenia.What did you discover about Armenia? What kind of places did you visit in Armenia?

Քննարկելու ենք այս ամառը առցանց հանդիպման ժամանակ:Մտածել, պատրաստվել քննարկամանը, քանի որ պետք է պատմեք, թե ինչպես եք անցկացրել ամառը Հայաստանում: Ի՞նչ եք բացահայտել Հայաստանի մասին: Ինչպիսի՞ տեղեր եք այցելել Հայաստանում:

Online exercises 1 2 3

Vocabulary-Translate and learn the words!

Video lesson-Watch and learn the expressions!

Рубрика: Без рубрики

Սեպտեմբերի 1-14. 3-րդ դասարաններ

Առցանց հանդիպում.Ծանոթացում

Տեսանյութ

Սովորում ենք հետևյալ երկխոսությունը և փորձում իրականացնել սովորողների անուններով:

Hello! I am Ani.

Hi! I am Narek.

How old are you?

I am ten.

Nice to meet you Narek!

And how old are you?

I am nine.

Thank you! Bye!

Պատրաստում ենք մի տեսանյութ, որտեղ սովորողները պատմում են իրենց մասին անգլերենով:

Рубрика: Без рубрики

Սեպտեմբերի 1-12. 2-րդ դասարաններ

Առցանց հանդիպում՝

Ծանոթություն. Ողջունում ենք անգլերենով, հարցնում անունը: Դիտում ենք հետևյալ տեսանյութը:

Տեսանյութ

Սովորում ենք հետևյալ տողերը ներկայանլու համար՝

Hello!

My name is Narek.

I am 7.

Տանը պատրաստել սովորողի մասին պատմող տեսանյութ անգլերենով, որտեղ սովորողը կասի իր անունը, տարիքը:

Рубрика: Без рубрики

Rainbow tag

Laeacco Cartoon Rainbow Clouds Portrait Scene Baby Children Photography  Background Photographic Vinyl Backdrops For Photo Studio|Background| -  AliExpress

Նախագիծ՝ Rainbow tag

Նախագծի մասնակիցները՝ 1-ին դասարանի սովորողներ

Ընթացքը՝ Սովորողները նախօրոք սովորում են գույները՝ տեսանյութերի, խաղերի միջոցով: Նախագիծն ուղղված է խաղի միջոցով գույների կրկնությանը: Խաղի ընթացքում ընտրվում է մի սովորող, ով անգլերենով պետք է անվանի ցանկացած գույն, իսկ մնացած սովորողները պետք է իրենց շուրջը գտնեն այդ գույնը և ցույց տան, ով չի կարողանում գտնել այդ գույնը, ապա գույն անվանողը կարող է բռնել նրան: Պարտվողը լինում է հաջորդ սովորողը, ով պետք է անվանի մի գույն:

Արդյունքը՝ Խաղի ընթացքը տեսաձայնագրվում է: Ստանում ենք հետաքրքիր ֆիլմ կամ մի հատված իրենց խաղից, որը հրապարակվում է դասավանդողի բլոգում: